2021-06-10

Externa nyheter

Ingen motsats mellan inflytande och rättssäker prövning

På norran.se (6/6 2021) argumenterar en grupp kristdemokrater för att behålla det så kallade kommunala vindkraftsvetot.

Kristdemokraterna är tydliga förkämpar för rätten att få bestämma över egen sin mark eller egendom. Hur rimmar det med att en kommun ska kunna stoppa en markägare från att etablera vindkraft på sin egen mark?

Ännu konstigare blir det när kommunens beslut inte behöver motiveras eller kunna överklagas.

Den vetorätt som Kristdemokraterna förespråkar är rättsosäker och rimmar illa med modern demokrati. Tillståndsprövning ska självklart vara rättssäker och förutsägbar – för alla inblandade. Men så har inte fallet varit sedan vindkraftsvetot infördes 2009.

Läs mer: https://norran.se/nyheter/artikel/ingen-motsats-mellan-inflytande-och-rattssaker-provning/jd6wwe4l