2018-08-31

Externa nyheter

Klimatet en växande fara för ekonomin

Uppvärmningen av planeten är en ökande risk i världsekonomin. Riksbanken försummar konsekvenserna. Det säger Swedbanks chefsekonom Anna Breman, som berör problemen i bankens färska konjunkturprognos.

– Vi kommer att påverkas mer än vi tror, säger Swedbanks chefsekonom Anna Breman när hon presenterar bankens nya konjunkturutblick.

Sommarens skördar har slagit fel. Kraftverkens vattenmagasin har visat rekordlåga nivåer. När de stigande el- och livsmedelspriserna summeras i årets index kommer torkan att ha lämnat ett tydligt avtryck i svensk ekonomi.

Går det att se de senaste månadernas extrema väder som en mild föraning om klimatförändringarnas konsekvenser? Kanske.

Anna Breman talar om tre sorters faror som ekonomin långsiktigt står inför: stigande medeltemperaturer, väderchocker och osäkra kostnader i samband med omställningen till en fossilfri ekonomi.

Själva uppvärmningen lär vara det minsta problemet för Sverige. En studie i tidskriften Nature fann häromåret att den ekonomiskt mest gynnsamma årsmedeltemperaturen för ett land ligger kring 13 grader. Svenskt klimat är fortfarande rejält kallare än så.

Det är redan varma länder som drabbas hårt av ökande hetta. Extremvädret – torkan, köldknäpparna, stormarna, översvämningarna – kommer vi samtidigt inte undan. Och ödeläggelsen kan motsvara mångmiljardbelopp.

– Men de stora effekterna kommer vara globala. Och råvarumarknaderna är internationella. Dessutom kommer energimarknaderna att förändras, och det kan omvandla industrierna. På längre sikt kan vi få helt andra konkurrensmönster globalt.

Läs hela artikeln här.