2020-09-22

Externa nyheter

Miljö och klimat i budgeten 2021

Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco, sammanfattar förändringarna i budgetpropositionen inom miljö och klimat – det vill säga utgiftsområdena samhällsplanering, regional utveckling, allmän miljö- och naturvård, energi, kommunikationer, areella näringar. Här kommer budgeten ur hållbarhetsperspektiv i 15 punkter.

Läs hela artikeln i Miljö och klimat.