2019-03-06

Externa nyheter

Ny ordförande i WindEurope: Gunnar Groebler, Vattenfall

WindEuropes styrelse har valt Gunnar Groebler – Senior Vice President, Affärsområde Vind i Vattenfall – som föreningens nya ordförande. Styrelsen, bestående av företagsmedlemmar, nationella branschföreningar och andra organisationer utsåg Groebler för en 18-månadersperiod…

View the full press release.