2018-04-24

Externa nyheter

Samlade repliker på Rolf Nilssons inlägg: ”Vi behöver inte vindkraften”

Rolf Nilsson menar i ett debattinlägg i DN Åsikt 2018-04-22: ”Vi behöver inte vindkraften. Det finns ingen garanti för att det blåser tillräckligt mycket vind över landet Sverige just då när el som mest behövs kalla vinterdagar. Men centerpartister, miljöpartister och vindkraftslobbyister driver ändå på”. 

Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi och Jeanette Lindblad, ordförande i Svensk Vindkraftförening, svarar Rolf Nilsson 2018-04-23: ”Sverige har stor potential för att bygga ut förnybar elproduktion, något som också kan ge oss långsiktigt lägre elpriser än övriga EU-länder. Det stärker den elintensiva industrins konkurrenskraft och borgar för etablering av ny industri i Sverige.”

Rolf Nilssons debattinlägg har replikerats ytterligare:

Anders Ahlford replikerar 2018-04-23:  ”Vindkraftverk och solpaneler kommer att behövas i framtiden för att förverkliga det fossilfria samhället. Teknik finns redan för att lagra energi från el, för att sedan återvinna den. Vindkraften kommer att behövas i morgondagens samhälle.”

Robert Speljak replikerar 2018-04-23: ”Gamla åsikter dammas av i stället att se till framtidens behov. Vi har sett ett flertal gånger hur det går med en lysande uppfinning eller produkt som inte inser att nya tider och krav kräver utveckling. Att inte vilja bygga ut vindkraften är bakåtsträvande.”

Robin Eriksson replikerar 2018-04-23: ”En mindre kostnad i form av nybyggnation av förnybar energi som vindkraft är försumbart sett till fördelarna med ett lågt elpris. Givetvis ska denna utbyggnad ske utan nedläggning av kärnkraften. Vinsten ligger inte i att elkraft ska vara lönsam – det är industrin som ska vara lönsam!”

Lars-Ola Österlund replikerar 208-04-23: ”Satsa på att utveckla och sänka kostnaderna för vindkraft. Det vore den naturliga lösningen för ett land som Sverige.”

Nils-Erik Nilsson replikerar 2018-04-23: ”Det största problemet i det svenska elkraftsystemet är att politiker helt utan kunskap om hur elsystemet fungerar och vilka egenskaper de olika produktionsanläggningarna har, envisas med att detaljstyra systemet.”