2021-06-04

Externa nyheter

Stort projekt för flytande vindkraft väster om Lysekil

Nu planerar ytterligare ett vindkraftsföretag en storskalig satsning på en vindkraftspark i Skagerrak, cirka 35 kilometer väster om Lysekil

Läs mer: https://www.lysekilsposten.se/artikel/stort-projekt-for-flytande-vindkraft-vaster-om-lysekil/