2021-06-04

Externa nyheter

Vindkraft kan göra Östersjön till ett dött hav

Reidar Svedahls initiativ om ett tvåårigt moratorium, så att man hinner utreda konsekvenserna av den storskaliga vindindustrin är det första ansvarsfulla uppslaget från politiskt håll.

Läs mer: https://folkbladet.se/nyheter/artikel/vindkraft-kan-gora-ostersjon-till-ett-dott-hav/r033z9dr