2017-11-13

Okategoriserat

Nu avgör makteliten i Europa framtidens kraftpriser

Denna vecka förhandlas det om klimatfrågor i FN och EU.
De tyska regeringsförhandlingarna är ännu inte klara. Utfallen i dessa tre förhandlingar kan få stora konsekvenser för energipriserna i Europa under kommande år.
Det antas att förhandlingarna i EU, FN och den tyska regeringen slutar med att samtliga instanser kommer att införa åtgärder som ska minska användningen av fossila bränslen.

Läs mer här