Branschorganisationen för vindkraft i Sverige

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Vi har ca 150 medlemsföretag. Vi är vindkraftsbranschens samlade röst i samhället och vi arbetar för att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vi vill att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och att den ska bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Bli medlem i Svensk Vindenergi

Våra medlemmar har verksamhet i hela vindkraftens värdekedja, och är bland annat kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, markägare, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, stora elanvändare, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.

Vad vi gör

  • Vi gör klimatomställningen och stärkt konkurrenskraft möjlig när svensk industri elektrifieras, och sedan exporterar varor och tjänster gjorda på svensktillverkad grön el.
  • Sveriges gröna investeringar förutsätter säker tillgång till el till konkurrenskraftigt pris. När elbehovet växer snabbt står vindkraftsbranschen redo att leverera elproduktion som snabbt kan komma i drift, och som bidrar till jobb och investeringar i Sverige.
  • Ett svenskt attraktivt investeringsklimat förutsätter långsiktiga spelregler. Vindkraftsbranschen driver, i nära samarbete med industrin, på för en långsiktig och stabil politisk samling med ett fossilfritt energisystem till år 2045 som mål.

Vår historia

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening bildades 2008. Den första föreningsstämman hölls i maj 2009. Svensk Vindenergi bildades genom en sammanslagning av Vindkraftens Investerare och Projektörer (VIP) och Vindkraftsleverantörerna i Sverige (ViS). Sammanslagningen innebar i praktiken att ViS bytte namn till Svensk Vindenergi, antog nya stadgar och att VIP:s medlemsföretag blev medlemmar i Svensk Vindenergi genom absorption.

Den ideella föreningen Svensk Vindkraftförening (SVIF) erbjöds att vara en del av sammanslagningen i början av 2000-talet, men avstod. Under åren har Svensk Vindenergi och SVIF samverkat i många frågor eftersom föreningarna delar en liknande målbild.

Svensk Vindenergis stadgar har förblivit desamma i mångt och mycket sedan föreningen bildades 2008. Föreningens målbild och syfte har varit tydlig från start: att stärka vindkraftens position i samhället och bidra till ett hållbart el-och energisystem.

Sedan 2008 har Svensk Vindenergi och våra medlemmar varit viktiga aktörer i arbetet med ambitiösa, realistiska, svenska energi- och klimatmål och i att visa på vindkraftens möjligheter.