Vindkraftföretagens behov står i fokus för vår verksamhet

Svensk Vindenergi arbetar för att öka kunskapen om vindkraftbranschen och förståelsen för dess villkor hos politiker, opinionsbildare och beslutsfattare. Vi arbetar för ditt företag, för Sverige, för världen och för klimatet.

Svensk Vindenergi skapar opinion, informerar beslutsfattare, fungerar som remissinstans, bevakar energiutvecklingen i omvärlden, upplyser om regler, skapar branschöverenskommelser och mycket mera.

Ett brett medlemsunderlag bäddar för ökad möjlighet att påverka politiska frågor som är viktiga för vindkraftbranschen. Vi åstadkommer mycket redan idag, men vi kan göra ännu mer – om du är med!

Klimatförändringarna går snabbt och de senaste åren har det tagits många initiativ och beslut som syftar till att bromsa den negativa utvecklingen.

Svensk Vindenergis medlemmar är företag som jobbar med vindkraft. Det gemensamma intresset är att tillsammans skapa en stark organisation som verkar för att främja vindkraften och att få tillgång till den information och de kontakter som medlemskapet för med sig.

Vi organiserar ca 150 företag, däribland projektörer, vindkraftsägare, turbintillverkare advokatbyråer, elhandlare, försäkringsbolag, underleverantörer, markägare, och banker.

Det här får du som medlem i Svensk Vindenergi

  • Möjlighet att genom Svensk Vindenergi påverka förutsättningarna för vindkraftbranschen i Sverige och EU
  • Tillgång till ett betydelsefullt nätverk inom vindkraftbranschen
  • Daglig mediebevakning om vindkraft
  • Möjlighet att påverka Svensk Vindenergis ställningstaganden och remissvar i viktiga frågor
  • Möjlighet att ingå i våra medlemsråd där kansliet hämtar kunskap från branschen
  • Reducerad deltagaravgift på våra seminarier
  • Reducerad deltagar- och utställaravgift på vår årliga VIND-konferens
  • Länkning till ditt företag från vår webbplats

Kontaktperson

Tomas Hallberg
070-164 44 53