Vi finns mitt i Stockholm

Besöks- och postadress:
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr,
111 21 Stockholm
Organisationsnummer: 769609-1250

 

 

Medarbetare
Daniel Badman

VD
daniel.badman@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-9725437

Tomas Hallberg

Medlemskontakter, medlemskap, tillstånd, hinderbelysning, egenkontroll & tillsyn
tomas.hallberg@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-164 44 53

Ylva Tengblad

Hållbarhet, lokal förankring, arbetsmiljö & säkerhet
ylva.tengblad@svenskvindenergi.org
Mobil: 073-025 10 84

Daniel Kulin

Elnät, marknad, teknik, FoU & statistik
daniel.kulin@svenskvindenergi.org
Mobil: 076-833 07 77

Lina Kinning

Havsbaserad vindkraft, energisystem, EU, internationellt
lina.kinning@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-190 86 53

Anders Norrman

Kommunikation, press, vindkonferensen
anders.norrman@svenskvindenergi.org
Mobil: 073-025 78 46