Arbets- och praktiksökande

Vårt ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera din ansökan och för att kunna bedöma, jämföra och matcha mot de behov vi har av resurser.

Vi lagrar dina uppgifter såsom anges nedan för att kunna återkoppla till dig om ett nytt behov av resurser uppstår inom tiden för lagringen.

Hur vi behandlar

Vi sammanställer den information du skickat och jämför med andra kandidater samt med våra behov. Vi stämmer av informationen muntligt med de referenser du angivit samt kompletterar informationen med sådana uppgifter vi får från dessa referenser.

Vad vi behandlar

Primärt behandlar vi sådan information som du skickat till oss i din ansökan, dvs. ditt CV och ditt personliga brev.

Vi kompletterar denna information med anteckningar från muntliga intervjuer, samt uppgifter från de referenser du har angivit för att få en så ändamålsenlig bild som möjligt av dig som kandidat.

Rättslig grund – berättigat intresse

I den behandling vi redogör för ovan tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen, i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter, och bedömer om vårt intresse är berättigat.

Insamling och utlämnande

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. I samband med ansökan kan vi komma att samla in uppgifter från de referenser du anger till oss i ansökan. Vi delar inte med oss av din ansökan utanför Svensk Vindenergis organisation om vi inte särskilt frågat om det. Vi delar med oss av uppgifterna endast till sådana leverantörer som behövs för utförande av de behandlingar, och inom ramen för de ändamål som anges ovan. Exempelvis:

  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål. Vi respekterar naturligtvis om du önskar snabb radering av dina uppgifter hos oss. Detta gäller för både arbetsansökningar och praktikansökningar. Om du blir anställd av oss eller får praktikplats hos oss kommer uppgifterna i din ansökan lagras och behandlas i enlighet med vad som anges i vår interna integritetspolicy där vi beskriver vår behandling av anställdas personuppgifter, vilken endast tillhandahålls våra anställda.