Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte

Vårt ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina uppgifter för att möjliggöra nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte.

Vi behandlar dina uppgifter för att upprätthålla våra kontakter och nätverk, samt för att hålla vår kunskap och information om dig uppdaterad och aktuell.

Vi behandlar dina uppgifter för att skicka ut nyhetsbrev baserat på de prenumerationer du skrivit upp dig på, samt för att marknadsföra våra tjänster och evenemang.

Hur vi behandlar

Vi samlar in personuppgifter och sammanställer dem, bl.a. baserat på vilken typ av evenemang, nätverk, kunskap och nyhetsbrev vi bedömer att du är intresserad av att få information om, samt vilka evenemang och möten du deltagit på hos oss tidigare.

I samband med utskick av nyhetsbrev, inbjudningar etc. använder vi oss av externa leverantörer för teknisk funktionalitet inom ramen för de angivna ändamålen, såsom exempelvis utskick av mejl. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med våra externa leverantörer som instruerar hur de får behandla personuppgifterna i fråga.

I samband med att du söker kontakt med oss i övrigt t.ex. via e-post eller telefon lagrar vi dina uppgifter i våra system för att upprätthålla våra kontakter och nätverk.

Vad vi behandlar

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din organisationsroll och din organisation. Ibland kan ytterligare information behandlas, t.ex. om du är riksdagsledamot eller lokalpolitiker, men bara om du själv kan anses ha offentliggjort informationen.

Rättslig grund – berättigat intresse

I den behandling vi redogör för ovan tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen, i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter, och bedömer om vårt intresse är berättigat.

Insamling och utlämnande

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. Vi delar med oss av uppgifterna inom nätverket när det bedöms skapa medlemsnytta och inom ramen för de ändamål som anges ovan. I övrigt delar vi med oss av uppgifterna endast till sådana leverantörer som behövs för utförande av de behandlingar, och inom ramen för de ändamål som anges ovan. Exempelvis:

  • information och marknadsföring (via webb/kommunikationsbyråer, externa leverantörer för teknisk funktionalitet och därtill kopplad distribution),
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer att det är berättigat med hänsyn till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål.