Våra råd

Svensk Vindenergis råd är öppna för alla medlemmar och syftar till att vara rådgivande i föreningens arbete. Tillsammans bygger vi en stark och kompetent branschförening. Råden fungerar som en intern kunskapsbank till kansliet. De kan även bilda enskilda arbetsgrupper i frågeställningar inom ett råd.

Är du intresserad av att ingå i något av råden, kontakta respektive ordförande.