Våra råd och forum

Råden och forumen är öppna för alla medlemmar och syftar till att vara rådgivande i föreningens arbete. Tillsammans bygger vi en stark och kompetent branschförening. Råden och forumen fungerar som en intern kunskapsbank till kansliet. De kan även bilda enskilda arbetsgrupper i frågeställningar inom ett råd eller ett forum.

Är du intresserad av att ingå i något av råden eller forumen – kontakta då den som är ansvarig, se nedan.

Idag finns nedanstående Råd:

Idag finns nedanstående Forum: