Våra råd och forum

Råden och forumen är öppna för alla medlemmar och syftar till att vara rådgivande i föreningens arbete. Tillsammans bygger vi en stark och kompetent branschförening. Råden och forumen fungerar som en intern kunskapsbank till kansliet. De kan även bilda enskilda arbetsgrupper i frågeställningar inom ett råd eller ett forum.

Är du intresserad av att ingå i något av Råden eller forumen – kontakta då den som är ansvarig, se nedan.

Idag finns nedanstående råd:

Idag finns nedanstående forum:

  • Forum för drift och underhållsfrågor
    Ordf: Daniel Kulin (fr.o.m 1 juni), sekr: Beatrice Teurneau
  • English information forum
    Ordf: Beatrice Teurneau, sekr: Daniel Kulin (fr.o.m 1 juni)