Våra Råd

Råden är öppna för alla medlemmar och syftar till att vara rådgivande i föreningens arbete. Tillsammans bygger vi en stark och kompetent branschförening. Råden fungerar som en intern kunskapsbank till kansliet. Råden kan även bilda enskilda arbetsgrupper i frågeställningar inom ett råd.

Är du intresserad av att ingå i något av Råden – kontakta då den som är ansvarig, se nedan.

Idag finns nedanstående råd: