2016-06-10

Pressmeddelanden

Bra med långsiktighet – men vindkraftens lönsamhetsproblem förbises

Svensk Vindenergi ser positivt på att branschen nu har fått ett långsiktigt mål, men anser att utbyggnadsmålet för det förnybara på 18 TWh till år 2030 är alldeles för lågt − och att Energikommissionen borde tagit ett större ansvar för att få nuvarande stödsystem att fungera.

Läs vårt pressmeddelande här