2007-11-30

Pressmeddelanden

”150 miljarder kr satsas”

Svensk Vindkraft gläds

Svensk Vindkraft hälsar med glädje det höjda planeringsmålet från Energimyndigheten gällande vindkraftens utbyggnad i Sverige till år 2020. Skulle detta gå att förverkliga – en utbyggnad med 20 TWh på land och 10 TWh till havs – handlar det om en satsning i storleksordningen 150 miljarder kr.

Det säger Matthias Rapp, chef för intresseorganisationen Svensk Vindkraft. Han fortsätter:

– Vi välkomnar Energimyndighetens besked – det ligger i linje med vindkraftbranschens egna bedömningar. Men det kommer att ställa krav på regeringen och myndigheter – inte minst när det handlar om att få en uppsnabbad tillståndsprocess. Det är inte så många år kvar fram till år 2020.

Matthias Rapp uttrycker ödmjukhet inför den stora uppgiften att klara denna gigantiska satsning:

– Utbyggnaden av vindkraft börjar nu nå så stora nivåer att detta ger ett värdefullt bidrag till sysselsättningen. Även vindkraften – utöver de stora satsningar som elbranschen just nu gör – börjar bli en ekonomisk motor att räkna med.

Klimatmässigt är vindkraftssatsningen också betydande. 30 TWh vindkraft motsvarar årliga utsläpp av cirka 25 miljoner ton koldioxid från koleldade kraftverk.

Senast uppdaterad ( 2007-12-03 )