Svensk Vindenergi / 73 procent stöder att vindkraften ska stå för halva elanvändningen

73 procent stöder att vindkraften ska stå för halva elanvändningen

Tre av fyra personer, 73 procent, anser att det vore bra att bygga ut vindkraften så den motsvarar cirka halva elanvändningen. Bara 19 procent anser att det vore dåligt. Det framgår av en ny Sifoundersökning, beställd av Svensk Vindenergi. Också de politiska partierna är i huvudsak positiva till en kraftig vindkraftsutbyggnad.

– Vindkraften växer så det knakar och skapar förutsättningar för en klimatsmart elektrifiering av Sverige. Men svenska folket måsta vilja vara med på resan och därför är det glädjande att vindkraften har ett så starkt stöd, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetar med en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Myndigheterna vill skapa förutsättningar för en kraftig utbyggnad (från nuvarande 20 TWh till 100 TWh år 2040), vilket innebär att vindkraften skulle motsvara cirka halva elanvändningen.

Sifo frågade allmänheten: ”Vad anser du om förslaget att utöka elproduktionen från vindkraft till år 2040, så att den motsvarar cirka hälften av elanvändningen i Sverige?”

Mest positiva är kvinnor under 50 år, där 8 av 10 tycker att det är ett bra förslag. Även i den minst positiva gruppen, män över 65 år, tycker 63 procent att det är ett bra förslag. Stödet är starkt i hela landet, men allra starkast i södra Sverige där också vindkraften funnits längst.

– Vindkraftsutbyggnaden måste ske med stor respekt för de som bor i berörda områden och det är väldigt positivt att vindkraften är så populär i hela landet, säger Charlotte Unger Larson.

Svensk Vindenergi har även ställt en liknande fråga till riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner. Frågan löd: ”Anser ditt parti att det är bra att myndigheterna vill skapa förutsättningar för 100 TWh vindkraft i Sverige 2040?”

Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är positiva till detta. Man bör notera Moderaternas tydliga ställningstagande: ”Det är bra att Energimyndigheten vill skapa förutsättningar för att bygga ut den fossilfria elproduktionen.”

– Liberalerna går i otakt med sina väljare. Hela 87 procent av de som sympatiserar med Liberalerna är positiva till förslaget om en kraftig utbyggnad, medan partiet har en mer tveksam hållning, säger Charlotte Unger Larson.

Om Sifoundersökningen

Undersökningen genomfördes genom online-intervjuer under 5–17 februari. Frågan som ställdes var: ”Vad anser du om förslaget att utöka elproduktionen från vindkraft till år 2040, så att den motsvarar cirka hälften av elanvändningen i Sverige?

Svaren fördelades så här:

  • Mycket bra förslag: 36 procent
  • Ganska bra förslag: 37 procent
  • Ganska dåligt förslag: 11 procent
  • Mycket dåligt förslag: 8 procent
  • Tveksam, vet ej: 7 procent

Läs mer om undersökningen här.

Om partiundersökningen

Undersökningen bland riksdagspartierna genomfördes genom mejl till partiernas energipolitiska talespersoner. ”Anser ditt parti att det är bra att myndigheterna vill skapa förutsättningar för 100 TWh vindkraft i Sverige 2040?

Svaren fördelade sig så här (för partier som inte svarade entydigt ja eller nej anges vår tolkning av deras svar):

C: Ja, L: Nej, M: Positiva, KD: Nej, S: Positiva, V: Ja, MP: Ja, SD: Oklart.

Läs mer om partiernas svar här.

Källa: SVENSK VINDENERGI –SIFOUNDERSÖKNING FEBRUARI 2020

___________

För frågor, kontakta:

Hanna Magnusson, ansvarig press- och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org
__________