2012-02-22

Pressmeddelanden

Aktiva elkonsumenter kan påverka sin elräkning

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens lagrådsremiss om timmätning för aktiva elkonsumenter. Förslaget innebär ökade möjligheter för elkonsumenterna att påverka sin elräkning, samtidigt som det underlättar för ökad förnybar elproduktion i kraftsystemet.

– Det är angeläget att kraftfulla satsningar genomförs för att påskynda utvecklingen av smarta elnät och timvis mätning är en viktig komponent i detta. Vindkraften expanderar kraftigt och det ställer nya krav på elnäten, säger Mattias Wondollek, elnätsansvarig på Svensk Vindenergi.

I slutet av året förväntas den rullande 12-månaders produktionen av el från vindkraft att nå cirka 8 terawattimmar. Med utbyggnaden av förnybar elproduktion ökar kraven på balanseringen mellan produktion och konsumtion i kraftsystemet. Samtidigt växer efterfrågan hos privatpersoner att kunna påverka sin egen elräkning.

– Timvis mätning är ett första steg mot att skapa förutsättningar för elkonsumenter att styra sin elanvändning till tider med lägre elpris, vilket jämnar ut efterfrågan på el. På så sätt minskar behovet av dyra kraftreserver som ofta är utsläppsintensiva produktionskällor, avslutar Mattias Wondollek.

Mattias Wondollek, elnät, teknik och utbildning, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99