2015-08-27

Pressmeddelanden

Alexandra Lindfors ny analytiker på Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi har anställt Alexandra Lindfors som från och med den 1 september kommer att arbeta med samhällskontakter och analys vid branschorganisationen. Alexandra Lindfors har lång erfarenhet från energiområdet och projektutveckling, och kommer närmast från vindkraftsutvecklaren OX2.

– Det är oerhört motiverande att ta steget upp och arbeta med vindkraft på en ny nivå. Vindkraften och det förnybara fortsätter att utmana och öppna upp spännande möjligheter för samhället, detta gäller i lika stora utsträckning Sverige som globalt. Det krävs dock en diskussion kring hela energisystemet och att vi skapar rätt förutsättningar, säger Alexandra Lindfors.

Alexandra Lindfors är utbildad civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon kommer närmast från vindkraftsutvecklaren OX2 där hon arbetat med affärsutveckling och analys. Dessförinnan arbetade hon med olika tågprojekt på Bombardier Transportation, placerad i Berlin.

– Alexandra Lindfors blir en viktig pusselbit i vårt gemensamma arbete för att främja utvecklingen av vindkraft och förnybar el i Sverige. Med Alexandras stora erfarenhet från projektutveckling inom energiområdet och hennes analytiska förmåga  blir hon en mycket bra förstärkning, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99