2018-10-25

Pressmeddelanden

Aquila Capital vinnare av Stora Förnybarhetspriset 2018

Stora Förnybarhetspriset tilldelas år 2018 investmentbolaget Aquila Capital, som genom sina satsningar på förnybar energi inspirerat andra bolag att investera hållbart. Klimatutmärkelsen, som årligen delas ut av Svensk Vindenergi, kungjordes på VIND-konferensen i Stockholm den 24 oktober. 

Erhållandet av priset motiveras av Aquila Capitals gedigna arbete med att göra hållbarhet till en integrerad del av verksamheten. Bolaget har på kort tid blivit en förebild för andra investerare genom att förmedla sin egen övertygelse om att investmentbranschen spelar en avgörande roll i utvecklingen av klimatsmarta tekniker och principer.

Aquila Capital har nyligen förvärvat Valhalla, ett av Europas största vindkraftsprojekt i Bollnäs och Ockelbo kommuner. Bolaget visar att affärer och konkurrenskraft kan gå hand i hand med såväl miljömässigt som socialt ansvar, och att hållbara investeringar kan generera utmärkta resultat.

Om Stora Förnybarhetspriset:
Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011 av Svensk Vindenergi i syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet (utanför energibranschen) med insikt om behovet av att använda förnybar el, och näringslivets viktiga roll i omställningen.

Förutom äran, får Förnybarhetsprisets mottagare en statyett i återvunnet glas som formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson, med tema vind, sol och vatten. Tidigare pristagare är bland andra Apple, Google, IKEA, Tesla Motors, Wallenstam och Polarbröd.

Om Svensk Vindenergi:
Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Vårt övergripande mål är att vindkraften ska ha en bred folklig förankring, vara lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem. Med 120 medlemsföretag, främjar vi utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.

View the press release in English:  Aquila Capital – Swedish Renewable Energy Award 2018

________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Hanna Magnusson, kommunikatör på Svensk Vindenergi
Telefon: 073-0257846
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org

Charlotte Unger Larson, VD på Svensk Vindenergi
Telefon: 070-190 86 53
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org