2019-12-10

Pressmeddelanden

Beslutet att lämna Energiöverenskommelsen skadar svensk konkurrenskraft

Energiöverenskommelsen från 2016 har gett långsiktiga spelregler för samtliga kraftslag och lockat miljardinvesteringar till Sverige. Beskedet att M och KD lämnar överenskommelsen skapar osäkerheter både för energibranschen och övrig industri, enligt Svensk Vindenergi.

–  Partiernas beslut är en stor besvikelse. Politisk stabilitet är nödvändig för de stora investeringar som krävs i energisektorn och för utvecklingen av ett leveranssäkert och konkurrenskraftigt elsystem, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Sedan den blocköverskridande Energiöverenskommelsen slöts år 2016 har över 80 miljarder kronor investerats i ny vindkraft. Majoriteten av investeringarna är gjorda av stora internationella aktörer med vilja att investera i just förnybar energi.

–  Stabila marknadsförutsättningar har lockat stora investeringar till Sverige. Vindkraften byggs ut i rekordfart på marknadsmässiga grunder och pressar elpriset för svensk industri och nya verksamheter som etablerar sig här. Beskedet skapar osäkerheter både för energibranschen och övrig industri, säger Charlotte Unger Larson.

Av Energiöverenskommelsen framgår att den ska förvaltas och uppdateras med utgångspunkt i uppgörelsen. Förslag om elmarknadens utveckling ska tas fram regelbundet och de energipolitiska målen ska följas upp.

–  Svensk Vindenergi stödjer fullt ut en vidareutveckling av Energiöverenskommelsen. Men vi behöver fokusera på hur vi bäst utvecklar ett modernt, konkurrenskraftigt elsystem som direkt kan leverera klimatnytta, inte backa tillbaka till en diskussion om enskilda kraftslag, säger Charlotte Unger Larson.

Två delar av Energiöverenskommelsen återstår att genomföras: elcertifikatsystemet ska avslutas i balans och anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft ska tas bort.

–  Genomförandet av dessa delar är en grundförutsättning innan man går vidare med fortsatta diskussioner, säger Charlotte Unger Larson.

___________

Kontakt:

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Tel: 070-190 86 53
E-post: cul@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

__________