2016-06-02

Pressmeddelanden

Björklund har helt fel om alliansregeringens energipolitik

Det är anmärkningsvärt att Liberalernas ledare inte känner till innehållet i alliansens egen energiöverenskommelse. Vi hoppas att övriga allianspartier är bättre pålästa om vad man kom överens om inför valet 2010 och att partierna fortfarande står fast vid att vidareutveckla och förlänga elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion.
Läs mer i vårt pressmeddelande 

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi