2013-12-16

Pressmeddelanden

Blåsigt väder gav nya vindkraftsrekord

Vindkraftsproduktionen under förra veckan var rekordhög och motsvarade en tredjedel av vattenkraftproduktionen. Under de senaste tolv månaderna har vindkraften producerat 9 TWh el, vilket kan jämföras med 7,1 TWh under 2012. För att inte bromsa denna positiva utveckling efterlyser Svensk Vindenergi korrekta tekniska justeringar av kvoterna i elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion.

– Det blåsiga vädret i kombination med nya vindkraftsinstallationer har ökat vindkraftsproduktionen, vilket har sänkt elpriset och sparat vatten i magasinen, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Under vecka 39 producerade vindkraften 376,6 GWh el, vilket är ett nytt veckorekord och den 1 december ledde det blåsiga vädret till att ett nytt timrekord sattes på 3 530 MWh/h. Det är drygt hälften av vad kärnkraften och vattenkraften normalt producerar var för sig.

Utbyggnaden i dag baseras på gamla investeringsbeslut och det är högst osäkert om vi kommer se en fortsatt utbyggnad i samma takt på grund av låga el- och elcertifikatpriser.

– För framtiden är det helt avgörande att Energimyndigheten i sin pågående översyn gör korrekta tekniska justeringar i elcertifikatsystemet, främst med tanke på den lägre elanvändningen och att färre anläggningar har fasats ut ur systemet än vad man trodde. Det är också viktigt att merparten av justeringarna sker direkt i anslutning till kontrollstationen. Annars kommer vi se ett minskat intresse av att investera i svensk förnybar elproduktion framöver, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi bedömde i sin senaste kvartalsprognos att vindkraftsproduktionen under 2013 kommer att uppgå till 8,8 TWh.

– Fortsätter det att blåsa någorlunda bra kommer vi sannolikt att landa på mer än 9 TWh under året. Fram till sista kvartalet var det ett riktigt dåligt vindår, men den senaste månaden har delvis kompenserat för detta, säger Mattias Wondollek.

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99