2014-02-05

Pressmeddelanden

Bra med tre bindande klimat- och energimål

Svensk Vindenergi välkomnar att EU-parlamentet i dag röstat för tre parallella klimat- och energimål till 2030. Parlamentet vill ha bindande mål för utsläppsminskningar, förnybar energi och energieffektivisering, men de föreslagna målnivåerna är alldeles för låga, enligt Svensk Vindenergi.

– Det är ett steg i rätt riktning att parlamentets förslag inte bara omfattar ett utsläppsmål, utan också energimål. Utan energimål ökar osäkerheten för viktiga investeringar, EU:s försörjningstrygghet minskar och möjligheten att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader försvåras, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.

Parlamentet sätter nu press på EU:s regeringschefer som skall besluta om frågan i slutet av mars. Flera länder i EU har förstått riskerna med ett ensidigt utsläppsmål och har tryckt på för en klimat- och energiöverenskommelse med parallella mål. I december vände sig åtta av medlemsländerna, däribland Italien, Tyskland, Frankrike och Danmark, till EU-kommissionen med önskan om ett mål för produktion av förnybar energi till år 2030. Men Sverige stod inte bakom uppmaningen.

– Nu måste den svenska regeringen stödja EU-parlamentets förslag om tre bindande mål och samtidigt agera för att målen höjs väsentligt. Vi har inte råd att förlita oss på utsläppshandeln som enda klimatstyrmedel, säger Anton Steen, analytiker hos Svensk Vindenergi.

EU-parlamentets förslag innebär 40 procents utsläppsminskning, 30 procent förnybar energi och 40 procent effektivare energianvändning till 2030.

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Anton Steen, analys och samhällskontakter, Svensk Vindenergi, tel 070244 69 42
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99