2014-11-11

Pressmeddelanden

Charlotte Unger ny vd för Svensk Vindenergi

Branschorganisationen Svensk Vindenergi har utsett Charlotte Unger till ny vd och hon påbörjar sin anställning 1 januari 2015. Charlotte efterträder nuvarande vd Annika Helker Lundström, som från årsskiftet arbetar på uppdrag av regeringen som nationell miljömålssamordnare för näringslivet.

– Det är mycket glädjande att vi får in Charlotte Unger som ny vd för Svensk Vindenergi, där hennes kompetensprofil och erfarenheter kommer att vara oerhört värdefulla i det fortsatta arbetet med att utveckla vindkraften i Sverige till dess fulla potential, säger Stefan Karlsson, styrelseordförande Svensk Vindenergi.

Charlotte Unger har arbetat på Läkemedelsverket som miljöchef och det senaste året som omvärldsanalyschef. Dessförinnan arbetade hon under tio år på Miljödepartementet, bland annat som förhandlingsansvarig för EU:s nya kemikalielagstiftning Reach.

– Jag är hedrad och glad över styrelsens förtroende. Vindkraftens betydelse ökar och jag ser fram emot att tillsammans med våra medlemmar ta nästa steg mot ett hållbart energisystem där vindkraft utgör en lönsam och konkurrenskraftig bas. Med mig in i uppdraget har jag bland annat en lång erfarenhet av dialog mellan vetenskap, politik och näringsliv samt en stark drivkraft att arbeta för en god miljö för nuvarande och kommande generationer, säger Charlotte Unger.

Svensk Vindenergi företräder vindkraftsbranschen i Sverige och har för närvarande 152 medlemsföretag. Föreningens kansli med sex medarbetare ligger i centrala Stockholm.

Foto: Charlotte Unger

För mer information:
Stefan Karlsson, styrelseordförande, Svensk Vindenergi, tel 070-537 28 35
Charlotte Unger, tel 070- 517 22 78
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99