2011-04-14

Pressmeddelanden

Christopher Polhem utnyttjade vindens kraft redan för 300 år sedan

I morgon fredag invigs Polhemsåret och utställningen Polhem350. Svensk Vindenergi är med och finansierar utställningens vindkraftstation. Polhemsåret och utställningen invigs av H.K.H. Kronprinsessan Victoria i Visby.

Christopher Polhem (1661-1751) var som innovatör, entreprenör och teknikpedagog framsynt och utvecklade redan för 300 år sedan bland annat olika metoder för att driva sågar med hjälp av vindens kraft. Genom den interaktiva familjeutställningen Polhem350 satsar Sverige på att väcka teknikintresse hos barn och ungdomar.

Detta är viktigt för oss eftersom dagens ungdomar är framtidens vindkraftstekniker, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Vindkraftstationen bygger på att i Polhems anda prova, testa och göra försök för att få ett så bra resultat som möjligt. I stationen får besökaren möjlighet att rikta en vind mot olika typer av rotorblad för att se vilken teknik som är mest effektiv. Är det väderkvarnsvingarna eller de trebladiga verken som är effektivast?

– Det är särskilt roligt att utställningen Polhem350 visar vindkraft och invigs i Visby då Gotland vid utgången av 2009 hade allra mest vindkraft i Sverige, räknat per länsinvånare. Gotland är också den svenska kommun som har störst yta med riktigt bra vindlägen, avslutar Annika Helker Lundström.

Mer information om Polhem350 

För mer information:

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92, 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99