2007-06-14

Pressmeddelanden

Det "tredje benet" kan bli det längsta

Vindkraftens dag den 15 juni – en ren framgång

Den 15 juni firas den europeiska vindkraftsdagen över hela Europa. Ett 20-tal länder deltar i firandet med över 60 olika arrangemang. Allt ifrån tillverkare, elproducenter, vindkraftsorganisationer till bara vanliga intressenter står för evenemangen som samordnas av EWEA – European Wind Energy Association.

Vindkraften har ett mycket gott anseende och fick nyligen i en undersökning (Eurobarometer’s survey) stöd av över 70 procent av EU:s medborgare.

Här hemma har näringsminister Maud Olofsson myntat uttrycket det ”tredje benet”, som syftar på att ny förnyelsebar energi ska komplettera den redan befintliga vattenkraften och kärnkraften i den svenska energiförsörjningen.

– Givetvis firar vi European Wind Day den 15 juni i Sverige. Vi ska vara stolta över vår egen vindkraft och att det äntligen tagit större fart på utbyggnaden. Det svenska målet att vindkraften ska ge 10 TWh (terawattimmar = miljarder kilowattimmar) el till år 2015 är ambitiöst säger Matthias Rapp, chef för Vindkraftens Investerare och Projektörer, VIP.

– Politikerna borde ta tillfället i akt att utnyttja det massiva stöd som finns bland den svenska allmänheten genom att redan nu kraftigt höja ambitionsnivån i elcertifikatssystemet. Då klarar vi att möta de krav som EU kommer att ställa på Sverige vad det gäller tillförsel av förnybar energi till år 2020, fortsätter Rapp.

Den svenska vindkraftsbranschen uppmärksammar Vindkraftens dag i tidningsartiklar den 15 juni. Artiklarna blickar tillbaka 400 år till Spanien där romanen om Don Quijote kom ut. Kampen mot vinden personifierades redan av Don Quijote, som också kallades ”riddaren av den sorgliga skepnaden”.

Med artikeln hoppas vindkraftsbranschen att alla ”Don Quijotefenomen” i Sverige kan undanröjas så att vindkraften i ännu högre grad kan bidra i kampen mot klimatförändringarna.