2008-10-09

Pressmeddelanden

Dialog ger färre konflikter mellan vindkraft och miljö

Bättre samverkan och ökad dialog tidigt i processen ska ge färre konflikter mellan miljövänner och vindkraftsindustri när det är dags att bygga nya vindkraftverk.

Det konstaterar Svensk Vindenergis vd Mattihas Rapp och Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson som i dag, torsdag, höll en gemensam pressträff vid
vindkraftskonferensen VIND2008 i Malmö.

– De konflikter som förekommit mellan naturvården och vindkraftsbranschen är i de flesta fall onödiga konflikter. Genom att visa på klimat- och kärnkraftsproblemen samtidigt som vi styr bort vindkraftsplaceringar från olämpliga lägen är vi vindkraftens bästa vänner, säger SvanteAxelsson.

– Många tror att byggandet av vindkraftverk, med nya vägar och så vidare inte går att kombinera med miljöhänsyn. Men det är helt fel. För man en dialog redan tidigt i processen kan man undvika de flesta problem, säger Mattihas Rapp.

Just tidig dialog och en ömsesidig förståelse för varandras intressen är A och O för smärtfria byggnadsprocesser i framtiden menar Rapp och Axelsson.

– Vi har mycket att lära av varandra och vi kanske har varit lite för dåliga på att kommunicera tidigare. Den avgörande framgångsfaktorn är en diskussion med de lokala miljöintressena redan tidigt i processen, säger Svante Axelsson.

– Vi får fler och fler professionella aktörer på vindkraftsmarknaden som har resurser att kunna bedöma de här frågorna på rätt sätt. Branschen blir allt bättre på att ta en tidig dialog, säger Matthias Rapp.