2015-04-08

Pressmeddelanden

Energikommission anställer medarbetare från Svensk Vindenergi

Energikommissionen har anställt två sekreterare, en av dem är Anton Steen, som för närvarande är anställd hos Svensk Vindenergi och ansvarig för analys och samhällskontakter. Anton har tidigare arbetat som omvärlds- och marknadsanalytiker på energibolaget OX2 och hos turbintillverkaren Suzlon. Anton kommer att börja sin anställning hos Energikommissionen den 4 maj 2015.

– Vi vill tacka Anton för hans värdefulla insatser för vindkraftsbranschen och önskar honom ett stort lycka till med det nya viktiga uppdraget hos Energikommissionen. Rekryteringen för att hitta en ersättare för Anton har påbörjats.

Energikommissionens uppdrag är att ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Energiminister Ibrahim Baylan är ordförande i Energikommissionen och chef för dess kansli är Bo Diczfalusy.

Länk till Energikommissionen 

Mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99