2008-06-27

Pressmeddelanden

Fler länder i elcertifikatssystemet ger mer förnybar el för pengarna

Att regeringen nu inleder förhandlingar med Norge om ett utvidgat elcertifikatssytem välkomnas av såväl Svensk Energi som Svensk Vindenergi.

Detta är förhoppningsvis ett fösta steg i processen mot att skapa ett europesikt elcertifikatssystem. Det svenska systemet har fungerat mycket bra och innebär att den mest kostnadseffektiva förnybara elproduktionen bygg ut först.

Läs hela pressmeddelandet
Läs bilagan