2010-06-10

Pressmeddelanden

Försvarsmakten hindrar omställningen till förnybar energi

Försvarsmaktens förslag att förbjuda vindkraftverk inom en radie av 40 kilometer runt ett stort antal flygplatser i Sverige skulle allvarligt skada regeringens ambitioner om en omställning till förnybar energi, anser branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Motivet till beslutet är att när två JAS 39 Gripen ska starta och landa under vissa förhållanden så ska plan nummer två automatiskt kunna följa plan nummer ett. Om det finns vindkraftverk i närheten så kan radarn istället låsa på ett av vindkraftverken.

– Vi har sedan flera år haft en dialog med Försvarsmakten men detta har aldrig angetts som ett så stort problem, säger Gunnar Fredriksson, vice vd i Svensk Vindenergi.

Om det vore ett stort problem borde det knappast vara unikt för Sverige, men ingenstans i Europa finns denna säkerhetszon för vindkraftverk om 40 kilometer.

– Är detta endast ett problem för JAS Gripens radar och inte andra flygplanstyper vore det kanske lättare att modifiera denna radar istället för att stoppa utvecklingen mot ett samhälle baserat på förnybar energi, säger Gunnar Fredriksson.
– Vi hoppas att regeringen finner en konstruktiv lösning och avvisar förslag som fördyrar och fördröjer utbyggnaden av vindkraft, avslutar Gunnar Fredriksson.

För mer information:

Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 93 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 93      end_of_the_skype_highlighting, 070-699 41 85 begin_of_the_skype_highlighting            070-699 41 85      end_of_the_skype_highlighting

Monica Bracco, kommunikationschef Svensk Vindenergi, tel-08-677 28 99, 070-397 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            070-397 28 99