2010-08-16

Pressmeddelanden

Försvarsmaktens stopp kan omfatta 1 500 vindkraftverk


Försvarsmaktens temporära stopp för vindkraftverk inom 40 kilometer från militära flygplatser är redan nu kostsamt för vindkraftbranschen. Om beslutet blir permanent hotas 1 500 nya vindkraftverk, enligt en sammanställning från Svensk Vindenergi.

En enkät som Svensk Vindenergi har genomfört till sina medlemsföretag visar att stoppet har skapat en stor osäkerhet bland investerare, projektörer, leverantörer och banker.

– Försvarsmaktens stopp är redan nu kostsamt för branschen. Det finns företag som är nära konkurs på grund av stoppet, och drar det ut på tiden så kommer med all säkerhet fler företag att drabbas, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Om Försvarsmakten beslutar i enlighet med temporära stoppet så berörs 1 500 nya vindkraftverk på sammantaget 3 000 MW. Den totala framtida investeringen för dessa verk beräknas till 45 miljarder kronor.

– Om denna byggnation stoppas kommer det att bli väsentligt dyrare att bygga ut vindkraften i Sverige vilket i sista hand drabbar elkonsumenten, säger Annika Helker Lundström.

Saab Aircraft i Linköping säger i Dagens Nyheter den13 augusti att det inte är tekniskt komplicerat att lösa problemet med JAS-planens radar.

– S­aabs optimism och vår dialog med Försvarsmakten gör att vi har stora förhoppningar om att frågan kring 40 kilometersradien inom kort ska vara löst, avslutar Annika Helker Lundström.

Läs promemoria om Svensk Vindenergis enkät till medlemsföretagen.

För mer information:

Annika Helker Lundström, tel 08-677 28 92 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 92      end_of_the_skype_highlighting, 070-699 41 85 begin_of_the_skype_highlighting            070-699 41 85      end_of_the_skype_highlighting

Monica Bracco, kommunikationschef Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 99      end_of_the_skype_highlighting, 070-397 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            070-397 28 99