2010-10-05

Pressmeddelanden

Fortsatt kritik mot Försvarsmaktens stoppgräns

Svensk Vindenergi är fortsatt kritisk till Försvarsmaktens stopp för vindkraft och kommer nu att i detalj analysera konsekvenserna av Försvarsmaktens nya beslut. En ny Sifoundersökning visar att 61 procent anser att en oberoende part bör granska och fatta beslut om utbyggnad, när Försvarsmaktens och vindkraftens intressen står mot varandra.

Det tillfälliga stoppet för etablering av vindkraftverk i anslutning till militära flygplatser har sedan i juni varit 40 kilometer. Stoppet har kostat vindkraftbranschen pengar varje dag och skapat stor osäkerhet hos bland annat investerare, projektörer, banker och vindkraftföretag. Efter en djupare analys har nu Försvarsmakten modifierat sina stoppgränser.

Stoppgränsen på 40 kilometer kvarstår vid ett fåtal flygplatser. Inom dessa områden kommer Försvarsmakten som remissinstans också i fortsättningen säga nej till etablering av vindkraftverk.

– Vi konstaterar att Försvarsmakten gått ifrån 40 km radien och i stället anpassat stoppområdena efter de olika flygfältens uppgifter, vilket är positivt i förhållande till beskedet i somras. Men för att se effekterna för hela vindkraftbranschen måste vi göra en konkret analys, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.


Svensk Vindenergi genomförde i september en Sifoundersökning där 1 000 personer fick frågan: ”Försvarsmakten har lagt fram ett förslag som kan stoppa nya vindkraftverk inom fyra mil från alla militära flygplatser. Tycker du att en oberoende part bör granska och fatta beslut om utbyggnad, när Försvarsmaktens och vindkraftens intressen står mot varandra?”

En klar majoritet, 61, procent, svarade ”ja” medan 23 procent svarade ”nej” och 15 procent var tveksamma eller inte visste.

– Försvarsmakten har lämnat besked utifrån sina behov. Men nu måste en avvägning göras mellan Försvarsmaktens och vindkraftens intressen. Vår Sifoundersökning visar att svenska folket anser att en oberoende part bör granska och fatta beslut om utbyggnad av vindkraft, avslutar Annika Helker Lundström.

Läs hela Sifoundersökningen

Se Såtenäs stoppområde

För mer information:

Annika Helker Lundström, tel 08-677 28 92 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 92      end_of_the_skype_highlighting, 070-699 41 85 begin_of_the_skype_highlighting            070-699 41 85      end_of_the_skype_highlighting              

Monica Bracco, kommunikationschef Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 99      end_of_the_skype_highlighting, 070-397 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            070-397 28 99      end_of_the_skype_highlighting