2010-06-16

Pressmeddelanden

Fortsatt stark tillväxt för vindkraft under 2010

-Sverige i topp när det gäller procentuell tillväxt

Den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA har i dagarna publicerat sin prognos för vindkraftsutbyggnaden i Europa för 2010. EWEA räknar med att hela 10 gigawatt (GW) ny vindkraftskapacitet kommer att installeras i EU under året.

Detta innebär en ökning med 13 procent jämfört med 2009. Förra året var ett rekordår för vindkraft både i Sverige och Europa. I EU driftsattes vindkraftverk motsvarande 39 procent av all ny kraftproduktion i EU. Det gör vindkraft till den snabbast växande energikällan i Europa.

Även i Sverige överträffades utbyggnadsprognosen rejält under 2009. Utbyggnaden blev 512 MW vilket är en ökning på 49 procent jämfört med året innan. Svensk Vindenergi bedömer att det fordras en årlig utbyggnad om cirka 450 MW vindkraft fram till 2020 för att Sverige ska klara regeringens mål för förnybar energi.

– Vindkraft utgör en viktig del i den omställning som Sverige och Europa står inför. Idag är vindkraft den förnybara energikälla som snabbast kan ersätta fossil elproduktion från kol, olja och gas. Vindkraft är idag ekonomiskt konkurrenskraftig och en av de billigaste förnybara energikällor som finns att tillgå, säger Eric Birksten, Svensk Vindenergi.

Vindkraft skapar dessutom ekonomisk tillväxt, nya jobb och entreprenörskap. Flera svenska företag är idag världsledande underleverantörer till den globala vindkraftsindustrin.

– Utbyggnadstakten förväntas att öka i takt med att den ekonomiska situationen i Europa förbättras och behovet av energi ökar, avslutar Eric Birksten.

För mer information:

Eric Birksten, samhällskontakter, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 91 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 91      end_of_the_skype_highlighting, 070-164 44 52 begin_of_the_skype_highlighting            070-164 44 52      end_of_the_skype_highlighting

Monica Bracco, kommunikationschef Svensk Vindenergi, tel-08-677 28 99, 070-397 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            070-397 28 99