2011-06-15

Pressmeddelanden

Global Wind Day firas med svenskt vindkraftsrekord

I dag – på den internationella vindkraftdagen Global Wind Day – visar ny statistik att den svenska vindkraftproduktionen ökar snabbare än någonsin. Under det senaste året har vindkraften producerat 4,7 TWh el, en ökning med 66 procent jämfört med den föregående ettårsperioden, och nästan lika mycket som genomsnittsproduktionen från en av de svenska kärnkraftsreaktorerna (5,9 TWh).

– Under det senaste året har vindkraften tydligt visat sin stora potential, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Vindkraften växer mycket kraftigt, både internationellt och i Sverige. Inom EU väntas vindkraften stå för 14 procent av elanvändningen år 2020, enligt de 27 medlemsstaternas nationella handlingsplaner för förnybar energi. Med nuvarande ambitionsnivå blir andelen i Sverige dock bara hälften så hög, 7,5 procent.

– Den snabba vindkraftutbyggnaden i Sverige och en ökad efterfrågan på vindel efter det tyska kärnkraftsbeslutet motiverar en höjning av den svenska ambitionen för vindkraft och annan förnybar elproduktion, säger Annika Helker Lundström.

Global Wind Day uppmärksammas i hela världen den 15 juni varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma vindkraften och dess möjligheter att förändra världen. I Sverige hålls ett antal vindkraftverk öppna för allmänheten spritt över hela vecka 24, mer information om platser och tider finns här.

Läs mer om Global Wind Day

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92, 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99