2015-11-04

Pressmeddelanden

Google belönas med Stora Förnybarhetspriset 2015

(English version below the Swedish)

Stora Förnybarhetspriset 2015 delades ut av Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger under konferensen och middagen på ”Vind – Ett förnybart Europa?” på Waterfront i Stockholm den 4 november. Mottagare av priset var Google och deras Sverigechef Anders Berglund.

Motiveringen lyder:
Google tar ett stort klimatansvar genom att lägga över sina datorhallar på förnybar el. Genom sina samarbetsformer går de ett steg längre och säkrar att ny förnybar produktionskapacitet tillförs. Investeringarna i Sverige kan dessutom verka som inspiration till ett mer internationellt perspektiv i energifrågan.

– Som världens största företagsköpare av förnybar energi och med våra två vindkraftsavtal i Sverige de senaste åren, är vi väldigt glada över denna utnämning. Googles målsättning är att fortsätta investera för att de närmaste åren ytterligare öka andelen förnybar energi som vi använder, och samtidigt tillföra ytterligare kapacitet till nätet, säger Anders Berglund, Sverigechef, Google.

– Googles investeringar i Sverige är ett bra exempel på hur man kan tänka över landsgränser, med vindkraftsel från Sverige försörjer de till exempel även datorhallar i Finland. Vi hoppas att Google uppmuntrar och inspirerar andra företag att också satsa på förnybar energi, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.

Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är IKEA, Tesla Motors, Audi, Polarbröd och nu Google

Foto: Anders Berglund, Sverigechef Google 

För information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070- 190 86 53
Gustaf Brusewitz, Communications & Public Affairs Manager, tel +46 734 311 550
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99

 

Google wins the Swedish Renewable Energy Award 2015

The Swedish Renewable Energy Award 2015 was presented by Charlotte Unger, CEO of Svensk Vindenergi, during the conference and dinner at the  ”Wind – A Renewable Europe?” event at Stockholm Waterfront on 4 November. The recipient of the award was Google and its Country Director for Sweden, Anders Berglund.

The judges commented:

Google has shown its commitment to combating climate change by switching its computer halls to renewable energy. The partnerships they have entered into take them one step further by ensuring that new renewable production capacity will be added. The investments in Sweden can also provide inspiration for a more international approach to energy issues.

”As the largest corporate purchaser of renewable energy in the world and with our two recent power purchase agreements in Sweden, we are delighted to receive this award. Google is committed to making further investments that ensure the amount of energy we get from renewable sources will increase significantly in the next couple of years and at the same time add new capacity to the grid”, says Anders Berglund, Country Director for Sweden, Google.

“Google’s investments in Sweden are a great example of how to apply a cross-border approach, with wind power energy from Sweden supplying, for example, the computer halls in Finland. We hope that Google will encourage and inspire other companies to invest in renewable energy”, says Charlotte Unger, CEO of Svensk Vindenergi.

The beautiful award, made from recycled glass, is the work of eco artist Jonas Torstensson, and is a representation of wind, sun and water in harmony.

The Swedish Renewable Energy Award was instituted in 2011, with the aim of highlighting business role models who show a deep understanding of the need to use renewable energy and the important role the private sector can play in this transition.

To date, the winners have been IKEA, Tesla Motors, Audi, Polarbröd and now Google.

Link to photo in the Swedish version.

For more information, please contact:
Charlotte Unger, CEO, Svensk Vindenergi, tel +46 70190 86 53
Gustaf Brusewitz, Communications & Public Affairs Manager, tel +46 734 311 550
Monica Bracco, communication and media, Svensk Vindenergi, tel +46 70397 28 99