2011-11-06

Pressmeddelanden

Gotland, Malmö och Strömsund toppar Vindkraftslistan

Gotland har mest vindkraft i Sverige och toppar Vindkraftslistan. Den havsbaserade vindkraftparken vid Lillgrund ger Malmö en andra plats och på tredje plats kommer Strömsunds kommun i Jämtland. Detta framgår av Vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner.

– Utbyggnaden av vindkraft pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som det möjliggör kraftigt minskade utsläpp från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

I hela landet har 216 nya vindkraftverk tagits i drift sedan årsskiftet och vid utgången av augusti 2011 fanns det enligt Energimyndigheten 1 871 vindkraftverk i Sverige. Det finns nu vindkraft (anslutna till elcertifikatsystemet) i 154 kommuner, medan resterande 136 kommuner inte har någon vindkraft alls.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun, som exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden.

– Utöver de kommuner som kommer allra högst upp i rankingen förtjänar också Eslöv, Åsele, Laholm, Hammarö, Landskrona, Håbo, Skara och Svalöv att lyftas fram som positiva föredömen, säger Annika Helker Lundström.

Elproduktionen från vindkraft har på kort tid mer än fördubblats, från 2,5 terawattimmar (TWh) under helåret 2009 till 5,4 TWh under de senaste 12 månaderna. Produktionen i de tio svenska kärnkraftsreaktorerna uppgick i genomsnitt till 5,8 TWh vardera under samma period.

– Utbyggnaden av vindkraft bidrar till lokala arbetstillfällen och genom att själv äga vindkraft kan både kommunen och dess invånare sänka sina elkostnader, säger Annika Helker Lundström.

Om riksdagens planeringsram på 30 TWh vindkraft år 2020 förverkligas skulle det motsvara cirka 20 procent av Sveriges elanvändning vilket kan klaras med omkring 4 000 moderna vindkraftverk. Det kan jämföras med Danmark där det redan finns 5 000 vindkraftverk, på en landyta som inte är större än Jämtland.

Se tabell med uppgifter för alla kommuner här.

För mer information:

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99