2012-04-15

Pressmeddelanden

Gotland, Strömsund och Malmö toppar Vindkraftslistan

Gotland har mest vindkraft i Sverige och toppar därmed Vindkraftslistan. På andra plats kommer Strömsunds kommun i Jämtland, medan den havsbaserade vindkraftparken vid Lillgrund ger Malmö en tredje plats. Detta framgår av Vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner.

– Utbyggnaden av vindkraft pressar elpriset samtidigt som den ökar den inhemska elproduktionen och möjliggör minskade utsläpp från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Under 2011 togs 380 nya vindkraftverk i drift och vid årsskiftet fanns det 2 036 vindkraftverk i Sverige, enligt Energimyndigheten. Det finns nu vindkraft i 154 kommuner, medan resterande 136 kommuner inte har någon vindkraft alls (anslutna till elcertifikatsystemet).

Vindkraften ökade kraftigt under 2011 och producerade 6,1 terawattimmar (TWh) el, vilket var mer än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om man rangordnar kommunerna utifrån deras vindkraft i relation till lands- och havsytan toppas listan av Malmö följt av Eslöv och Mjölby.

– Utbyggnaden av vindkraft bidrar till nya lokala arbetstillfällen och genom att själv äga vindkraft kan både kommuner, företag och hushåll sänka sina elkostnader, säger Annika Helker Lundström.

Om riksdagens planeringsram på 30 TWh vindkraft år 2020 förverkligas skulle det motsvara cirka 20 procent av Sveriges elanvändning vilket kan klaras med ytterligare 2 500-3 500 nya vindkraftverk. Det kan jämföras med Danmark där det finns cirka 5 000 vindkraftverk, på en landyta som inte är större än Jämtland.

– Vindkraften växer snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig. Men om utbyggnaden av förnybar el ska kunna fortsätta måste riksdagen snarast höja ambitionsnivån samtidigt som elnäten behöver förstärkas, säger Annika Helker Lundström.

Se tabell med uppgifter för alla kommuner

För mer information:

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99