2012-09-21

Pressmeddelanden

Gotland, Strömsund och Malmö toppar Vindkraftslistan

Under första halvåret 2012 har 104 nya vindkraftverk tagits i drift i Sverige. Mest vindkraft har även i år Gotland med Strömsunds kommun i Jämtland på andra plats, medan den havsbaserade vindkraftparken vid Lillgrund fortfarande ger Malmö en tredje plats. Detta framgår av Vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner.

– Det kommer att krävas stora investeringar i ny elproduktion i god tid innan den befintliga kärnkraften ska pensioneras. Sverige står inför ett viktigt vägval och det förnybara alternativet växer sig allt starkare, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

I hela landet har 104 nya vindkraftverk tagits i drift sedan årsskiftet och vid utgången av juni 2012 fanns det 2 110 vindkraftverk i Sverige, enligt Energimyndigheten. Det finns nu vindkraft i 162 kommuner, medan resterande 128 kommuner inte har någon vindkraft alls (anslutna till elcertifikatsystemet).

– Vindkraften har byggts ut snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig. Men om denna positiva utveckling ska fortsätta måste utbyggnadsmålet tidigareläggas och ambitionsnivån öka, säger Annika Helker Lundström.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om man rangordnar kommunerna utifrån deras vindkraft i relation till lands- och havsytan toppas listan av Malmö följt av Eslöv och Mjölby.

Om riksdagens planeringsram på 30 TWh vindkraft år 2020 förverkligas skulle det motsvara cirka 20 procent av Sveriges elanvändning. Det kan klaras med ytterligare 2 500-3 500 nya vindkraftverk, eller i genomsnitt 9-12 nya vindkraftverk per kommun. Som jämförelse finns det i Danmark cirka 5 000 vindkraftverk, på en landyta som inte är större än Jämtland.

– En fortsatt utbyggnad av vindkraft pressar elpriset samtidigt som den bidrar till industriell tillväxt och möjliggör minskade utsläpp från kolkraftverk i våra grannländer, avslutar Annika Helker Lundström.

Se tabell för alla kommuner

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi, tel 070-751 40 24
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99