2018-10-24

Pressmeddelanden

Idag öppnar VIND 2018!

Svensk Vindenergis årliga konferens VIND slår idag upp dörrarna med fullbokad mässhall och ett spännande seminarieprogram. Temat på årets evenemang är branschorganisationens nya färdplan ”100 procent förnybart 2040 – vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”. 

Under två dagar fyller vindkraftsbranschen Münchenbryggeriets anrika lokaler i Svensk Vindenergis regi, när VIND-konferensen drar igång. Nära 750 besökare från industri, myndigheter och politik finns på plats tillsammans med över 50 utställande företag.

Klimatförändringen är ett snabbt växande hot. Vindkraften erbjuder en konkurrenskraftig lösning på problemet. I Sverige måste minst 200 miljarder kronor investeras i ny vindkraft för att nå målet ett 100 procent förnybart elsystem. Elcertifikatsystemet är snart fullt och utan stöd blir goda vindlägen och moderna elnät avgörande för den fortsatta utvecklingen. Om de mest centrala hindren undanröjs kan vindkraften leverera både tidigare och mer än planerat. Svensk Vindenergis färdplan Hundra procent förnybart 2040 – vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft” är temat för VIND 2018.

Seminarieprogrammet är fullspäckat med tunga talare som diskuterar under ledning av moderator Mattias Goldmann, vd för Tankesmedjan Fores. Konferensdag ett inleds med en energi- och klimatutblick med förhandstitt på den färska rapporten World Energy Outlook från IEA. Dessutom ges en exklusiv introduktion till prognos och statistik över vindkraftsutbyggnaden i Sverige av Svensk Vindenergis elnät- och marknadsexpert. Dag två fokuserar på ekonomi och presenterar, förutom stora investerare, även Litauens energiminister och Vattenfalls vd Magnus Hall.

Hör centrala beslutsfattare från politik och näringsliv diskutera vägen framåt: hur kan Sverige realisera vindkraftens fulla potential?

Ta del av hela programmet här: https://vindkonferensen.se/.

Välkommen in i debatten!

________________________________

För mer information, vänligen kontakta:

Hanna Magnusson, kommunikatör på Svensk Vindenergi
Telefon: 073-0257846
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org

Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi
Telefon: 070-190 86 53
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

__________________________________

VIND 2018 arrangeras med stöd av
Arise, Axpo, Enercon, GE Renewable Energy, Neas Energy, Nordex Acciona, Nordisk Vindkraft, OX2, Vestas och WPD

Om Svensk Vindenergi:
Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Vårt övergripande mål är att vindkraften ska ha en bred folklig förankring, vara lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem. Med 120 medlemsföretag, främjar vi utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.