Svensk Vindenergi / Information om överlämning av VD-posten i Svensk Vindenergi

Information om överlämning av VD-posten i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi har tidigare informerat om att Charlotte Unger Larson lämnar föreningen från och med den 1 september 2020. Enligt styrelsens önskemål kommer Charlotte dock fortsätta som tillförordnad VD fram till dess att nya VD Daniel Badman tillträder den 2 november 2020.

För frågor, vänligen kontakta:
Linda Burenius, styrelseordförande, Svensk Vindenergi
Tel: 070-395 34 14
E-post:
linda@peas.com