2012-12-18

Pressmeddelanden

Investeringar i stamnätet måste påskyndas

Svenska Kraftnäts nya Perspektivplan 2025 är ett steg i rätt riktning för att synliggöra behovet av nätinvesteringar fram till och med 2025. Dessvärre är scenarierna för vindkraften underskattade vilket riskerar att göra stamnätet till den begränsade faktorn för utbyggnaden av förnybar elproduktion, skriver Svensk Vindenergi.

I dag är stamnätet och de begränsningar som finns eller som snart kommer inträda ett av de stora hindren mot en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige. Ledtiden för en ny luftledning är i dag uppemot tio år.

– Med de långa ledtiderna för investeringar i stamnätet är det viktigt att ha en plan för vilka investeringar som behöver prioriteras för att säkerställa tillräcklig överföringskapacitet. Ur det hänseendet välkomnar vi Svenska Kraftnäts perspektivplan, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad hos Svensk Vindenergi.

Planeringsramen för vindkraft innebär att det ska finnas planmässiga förutsättningar om 30 TWh vindkraft till år 2020, något som kommuner, länsstyrelser och myndigheter ska säkerställa. Men i Perspektivplanen finns det ingen analys kring vilka åtgärder som Svenska Kraftnät tänker vidta för att hinna åstadkomma sådana planmässiga förutsättningar till 2020.

– Scenarierna i perspektivplanen är dessvärre lågt räknade, med endast 17-20 TWh vindkraft till år 2025 och det saknas ett förhållningssätt till planeringsramen om 30 TWh vindkraft till år 2020. Förstärkningar från norr till söder och en ny förbindelse till Tyskland är schemalagda så pass långt fram i tiden att kraftproduktion riskerar bli inlåst, säger Mattias Wondollek.

– Höjer vi målet i elcertifikatsystemet, utnyttjar EU:s samarbetsmekanismer eller om vindkraftens produktionskostnad fortsätter att sjunka, finns det goda möjligheter att nå planeringsramen till 2020. Om inte stamnätet är tillräckligt rustat riskerar elöverföringen bli den begränsande faktorn för utbyggnaden av förnybar elproduktion och det tror jag varken Svenska Kraftnät eller vår regering vill, avslutar Mattias Wondollek.

Läs Svensk Vindenergis remissvar

Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070 -164 44 51
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99