2019-09-30

Pressmeddelande

Investeringar på 80 miljarder sedan Energiöverenskommelsen slöts

Sedan Energiöverenskommelsen slöts 2016 har det beslutats och aviserats vindkraftsinvesteringar på sammanlagt över 80 miljarder kronor. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift kommer el från vindkraft motsvara nära 30 procent av Sveriges elanvändning.

– Klimatkrisen är akut och vindkraften kan snabbt minska koldioxidutsläppen, både genom elektrifiering här hemma och genom att ersätta kolkraft i våra grannländer.  Enbart den nya vindkraft som beslutats sedan Energiöverenskommelsen kan minska utsläppen med motsvarande en fjärdedel av Sveriges nuvarande utsläpp, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

De investeringsbeslutade och aviserade projekt som tillkommit efter Energiöverenskommelsen representerar investeringar på över 80 miljarder kronor tillsammans. Det handlar om cirka 7 600 MW vindkraft som tas i drift under perioden 2017–2021 och som kommer att producera 25 TWh förnybar el. När Energiöverenskommelsen slöts var vindkraftens samlade elproduktion drygt 16 TWh.

– Den politiska överenskommelsen om att vi ska ha 100 procent förnybar elproduktion gav den långsiktighet och trygghet som krävdes för stora investeringar. Ny vindkraft kan dessutom numera byggas helt utan stöd, säger Charlotte Unger Larson.

I Energimyndighetens senaste kortsiktsprognos förväntas elexporten år 2022 uppgå till rekordhöga 29 TWh, trots att elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh när Ringhals 1 och 2 stängs. Svensk Vindenergi sammanställning av tagna investeringsbeslut pekar dessutom på att elproduktionen från vindkraft blir högre 2022 än vad Energimyndigheten räknar med.

Alla riksdagspartier utom ett betonar elexportens klimatnytta. Men fortfarande väger klimatnyttan mycket lätt när kommuner, miljöprövningsdelegationer och miljödomstolar tar ställning till nya vindkraftsprojekt.

– Regeringen bör justera miljöbalken och ge vindkraftens klimatnytta en större tyngd i tillståndsprövningen och dessutom låta fastighetsskatten från vindkraft gå till kommunerna istället för staten, säger Charlotte Unger Larson.

Faktaruta:

Sammanställningen visar investeringsbeslutade och aviserade projekt i vindkraft sedan Energiöverenskommelsens slöts, totalt över 80 miljarder i vindkraft som redan är i drift eller beräknas tas i drift fram till slutet av år 2021. Förutom klimatnytta och tidig måluppfyllelse bidrar den listade nya vindkraften med följande:

Fastighetskatt (0,67 öre/kWh) 168 milj SEK/år
Energiskatt (33,1 öre/kWh) 8 306 milj SEK/år
Arbetstillfällen, byggnation (78 /inv miljard) 6 443 årsarbeten
Arbetstillfällen, drift (4 vkv /vk-tekniker, 25 år) 11 967 årsarbeten
Elkonsumenternas elcertifikatkostnad (1,5/kWh) 376 milj SEK/år
Sänkt elpris (3 öre/kWh per 10 TWh) 8 öre/kWh
Sänkt elpris (140 TWh) 10 540 milj SEK/år

Se sammanställningen här.

 

För mer information:

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Tel: 070-190 86 53
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org