2009-09-15

Pressmeddelanden

Klart för 108 vindkraftverk i Kattegatt

Under den svenska vindkraftskonferensen som i år heter VIND2009 – perspektiv Europa på Stockholmsmässan meddelar Svensk Vindenergi och Universal Wind Offshore AB att alla tillstånd för landets hittills största havsbaserade vindkraftpark, Stora Middelgrund, nu är på plats.

Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi, konstaterar att storskalig havsbaserad vindkraft nu kan börja byggas runt Sveriges kuster.

– Vi ser med stort intresse fram emot det regelverk som Energimyndigheten ska ta fram gällande utnyttjande av flexibla mekanismer. Det är viktigt att regelverket gör det tillräckligt attraktivt för att åstadkomma de investeringar som behövs.

Regeringsrepresentanter för de ledande länderna inom EU vad gäller havsbaserad vindkraft diskuterar dessa och andra frågor vid en parallell policykonferens här i Älvsjö. Samtidigt äger den stora europeiska vindkraftkonferensen EOW 2009 rum på mässan.

Björn Algkvist, styrelseordförande i Universal Wind Offshore AB, säger att bolaget är redo att påbörja byggnationen på Stora Middelgrund så snart regeringen fattat beslut om ett tillfredställande regelverk.

– Vindkraftparken som kommer att bestå av 108 vindkraftverk ligger i Kattegatt, cirka 35 kilometer utanför kusten vid Halmstad/Falkenberg. Vid uppförande av verk med en installerad effekt om 6 MW skulle produktionen uppgå till cirka 2,2 TWh enligt insamlad mätdata. Motsvarande produktion på land skulle kräva en utbyggnad av drygt 500 normalstora vindkraftverk.

– Stora Middelgrund och ytterligare några stora havsbaserade vindkraftparker kommer att skapa en mängd arbetstillfällen. Detta blir också ett välkommet produktionstillskott i södra Sverige, avslutar Matthias Rapp.

__

Nya vindkartor hämtas på www.svenskvindenerg.org