2009-11-24

Pressmeddelanden

Klartecken för utredning av vindkrafthaveri

I början av november lossnade ett rotorblad på ett vindkraftverk i Smedjeholmen utanför Falkenberg. Varför vet ingen i dag. Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi har nu bildat en egen haverikommission som kommer att utreda olyckan.


I haverikommissionen ingår representanter bland annat från Energimyndigheten, Arbetsmiljöverket, Vindkraft i Falkenberg AB och de båda vindkraftföreningarna.

Jan-Åke Jacobson, ordförande i Svensk Vindkraftförening informerar;

– Konsultföretaget Exova i Linköping har anlitats för att underska orsaken till att ett rotorblad föll ned från vindkraftverket. Förhoppningsvis kommer resultatet av utredningen att kunna presenteras innan året är slut.

Utredningens styrgrupp och Exova träffas i Falkenberg den 1 december för en genomgång och besiktning av haveriplatsen. Finansieringen av utredningen sker med stöd från Energimyndigheten och vindkraftbranschen.

– Syftet med utredningen är att fastställa den tekniska haveriorsaken och identifiera eventuella möjligheter till förbättringar. Samtidigt vill vi förebygga att liknande haverier inträffar i framtiden, säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi.

För mer information:

Matthias Rapp, vd Svensk Vindenergi,

tel 08-677 28 92 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 92      end_of_the_skype_highlighting, 070-453 11 38 begin_of_the_skype_highlighting            070-453 11 38      end_of_the_skype_highlighting

Jan- Åke Jacobson, ordförande Svensk Vindkraftförening,

tel 0346-207 45 begin_of_the_skype_highlighting            0346-207 45      end_of_the_skype_highlighting, 070-640 57 59 begin_of_the_skype_highlighting            070-640 57 59      end_of_the_skype_highlighting

Monica Bracco, kommunikationschef Svensk Vindenergi,

08-677 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 99      end_of_the_skype_highlighting, 070-397 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            070-397 28 99