2010-09-28

Pressmeddelanden

Kommunerna ska inte få stoppa vindkraften

Sveriges kommuner kan stoppa utbyggnad av vindkraft, men de har inte motsvarande vetorätt när det gäller fossil energi som olja och gas. Två av tre svenskar, 66 procent, tycker inte att Sveriges kommuner ska kunna stoppa just vindkraften. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av Svensk Vindenergi.

Förra hösten trädde nya regler i kraft i syfte att underlätta utbyggnaden av vindkraften. Men resultatet har i stället blivit en längre och mer oförutsägbar tillståndsprocess. På grund av en otydlig formulering kan en kommun stoppa vindkraft genom att vägra ta upp ärendet till prövning eller säga nej till vindkraft utan att motivera sitt beslut och utan möjlighet till överklagan.

– Kommunernas veto mot vindkraft innebär att många bra vindlägen inte kan utnyttjas. Det drabbar i slutändan den enskilde konsumenten genom högre elräkningar, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Kommunerna har vetorätt mot vindkraft, men kan inte stoppa utvinning av fossil energi som olja och gas.

– Undersökningen visar att svenska folket tycker att det är orimligt att kommunerna ska kunna stoppa ren vindel men inte fossil energi som bidrar till negativ klimatpåverkan, säger Annika Helker Lundström.

Sifoundersökningen genomfördes den 7 – 9 september och 1 000 personer fick frågan:

”En kommun kan stoppa utbyggnaden av vindkraft i den egna kommunen. Motsvarande vetorätt gäller inte fossil energi som olja och gas. Tycker du att Sveriges kommuner ska kunna stoppa just vindkraft, när de inte kan stoppa utvinning av fossil energi som olja och gas?”

Av respondenterna svarade 66 procent ”nej”, 23 procent svarade ”ja” och 12 procent var tveksamma eller visste inte.

Sifoundersökningen

För mer information:

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 92      end_of_the_skype_highlighting, 070-699 41 85 begin_of_the_skype_highlighting            070-699 41 85      end_of_the_skype_highlighting

Eric Birksten, samhällskontakter Svensk Vindenergi, tel 0708-71 17 12 begin_of_the_skype_highlighting            0708-71 17 12      end_of_the_skype_highlighting            

Monica Bracco, kommunikationschef Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 99      end_of_the_skype_highlighting, 070-397 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            070-397 28 99