2013-10-23

Pressmeddelanden

KTH-rapport visar på stora möjligheter för vind- och solkraft

KTH-professorn Lennart Söder presenterade idag på konferensen Vind 2013 en rapport där man inte funnit några avgörande tekniska hinder för att integrera 60 TWh vind- och solkraft i Sverige – motsvarande 40 procent av den svenska elproduktionen.

– De flesta tidigare studier har utgått från att studera maximalt 30 TWh vindkraft eftersom detta har varit den politiska planeringsramen i Sverige. I denna rapport har vi istället studerat möjligheten att hela Sveriges elförsörjning baseras på förnybar el, med en utbyggnad av i huvudsak vindkraft, och inte funnit några avgörande tekniska hinder för detta, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem vid KTH.

I rapporten studeras både elsystemets förmåga att hantera den förnybara elens variationer på timbasis och möjligheterna att klara av situationer med hög elförbrukning i ett system med mycket variabel elproduktion.

– Rapporten visar att det finns goda möjligheter att kraftigt öka andelen förnybar energi i Sverige. Genom att samtidigt bygga ut exportkapaciteten till övriga Europa kan vi bidra till minskade utsläpp från kolkraftverk samtidigt som vi skapar jobb och tillväxt i Sverige, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.

Ladda ner rapporten ”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige”.

För mer information:
Lennart Söder, Professor i Elektriska Energisystem, KTH, tel 08-790 89 06
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99