2018-05-16

Pressmeddelanden

Linda Burenius Magnusson ny ordförande för Svensk Vindenergi

På föreningsstämman den 15 maj valdes Linda Burenius Magnusson, till ny ordförande för Svensk Vindenergi. Linda är sedan många år anställd som head of public affairs på OX2 samt arbetar som styrelseordförande i föreningen 100% förnybart, styrelseledamot i Almi Invest Green Tech-fond och ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd.

Linda har varit ledamot i styrelsen för Svensk Vindenergi sedan 2012 och ersätter Matilda Afzelius som varit ordförande i Svensk Vindenergi sedan 2016. Till vice ordförande valdes Peter Zachrisson, vd Stena Renewable.

– Jag är hedrad över uppdraget och ser fram emot att tillsammans med våra medlemmar, kansliet och övriga styrelsen, bidra till Svensk Vindenergis arbete att främja vindkraft i Sverige. Sverige har ett mål om 100% förnybar elproduktion och här kommer vindkraften att spela en avgörande roll. Det är mycket som behöver komma på plats, exempelvis kopplat till tillståndsprocessen, för att målet om förnybart ska nås. Nu behövs verkstad, säger Linda Burenius Magnusson.

–  Med den gedigna kompetens och bredd som Linda Burenius Magnusson har inom branschen kommer hon att axla ordföranderollen i Svensk Vindenergi galant, säger Charlotte Unger Larson. Samtidigt vill jag tacka Matilda Afzelius för hennes tid som ordförande hos oss.

Foto: http://www.ox2.com/press/pressbilder/personer/ox2_styrelse_mgm2333press/

 

Linda Burenius Magnusson, ordförande Svensk Vindenergi

För mer information:
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Linda Burenius Magnusson, ordförande Svensk Vindenergi, tel 070-395 34 14