Svensk Vindenergi / LKAB ny medlem i Svensk Vindenergi

LKAB ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar gruvbolaget LKAB som nytt medlemsföretag från och med april 2021. Tillsammans med de cirka 115 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som en del av framtidens hållbara energisystem. LKAB kommer att utgöra ett betydande tillskott för verksamheten, enligt branschorganisationen.

– Jag är mycket stolt och glad över att få välkomna LKAB som ny medlem i Svensk Vindenergi. Vi befinner oss i ett spännande skifte där stora delar av Sveriges basindustri ställer om till fossilfrihet. LKAB:s plan för att ställa om produktionen till koldioxidfri järnsvamp och kraftigt sänka koldioxidutsläppen hos sina kunder i stålindustrin inspirerar omvärlden och gör bolaget till en central spelare i samhällsutvecklingen, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

LKAB har nyligen annonserat en strategi som innebär den största omställningen i bolagets 130-åriga historia. Genom övergången till produktion av koldioxidfri järnsvamp kommer de globala utsläppen hos LKAB:s kunder att sänkas med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar två tredjedelar av Sveriges samlade utsläpp. Omställningen kommer att kräva omfattande investeringar i verksamheten samt i utbyggnad av förnybar el och vätgas kommande år.

– Vi ser att vindkraften kommer spela en avgörande roll för vår omställning. Dessutom ser vi att vår omställning och vår framtida vätgasframställning, där LKAB kommer bli Sveriges och kanske Europas största producent av vätgas, kan ha stor betydelse för vindkraften. Kombinationen vätgaslager och vindkraft öppnar helt nya möjligheter för att utveckla framtidens hållbara system för energi- och kraftförsörjning, vilket är ett måste för att kunna tillgodose de kraftigt ökade elbehov som vi och hela Sverige står inför, säger Stefan Savonen, chef för energi och klimat på LKAB.

– Vindkraftsbranschen vill vara en viktig pusselbit i att möjliggöra LKAB:s resa mot fossilfrihet. Min förhoppning är att LKAB som medlem ska bidra med värdefulla insikter om basindustrins behov, som bidrar till att vindkraften utvecklas på bästa möjliga sätt, säger Daniel Badman.

________________________________

Om Svensk Vindenergi:
Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Med ledorden klimatnytta och konkurrenskraft har vi tillsammans med våra medlemsföretag möjliggjort att över 100 miljarder investerats i vindkraft de senaste fyra åren. Läs mer om utvecklingen på vår hemsida: www.svenskvindenergi.org

Om LKAB:
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

________________________________

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi
Tel: 070-972 54 37
E-post: daniel.badman@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org

Anders Lindberg, presschef, LKAB
Tel:  072 717 83 55
E-post: anders.lindberg@lkab.com

________________________________