2019-08-14

Pressmeddelanden

Marknadsföring för vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt

Som ett led i det långsiktiga arbetet att öka kännedomen och attraktionen för YH utbildningarna till vindkrafttekniker och yrket vindkrafttekniker, genomförs just nu ett projekt som skall arbeta med marknadsföring. Projektet Marknadsföring för vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt startade den 1 april och sträcker sig till 31 mars 2020. Syftet är att få fler sökande till vindkraftteknikerutbildningarna och att öka kännedomen om arbetskraftsbehovet.

Projektet sker i samverkan mellan Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen norr och Stockholm/Gotland, Svensk Vindenergi, Vindkraftcentrum, SVIF samt Sollefteå Kommun/Energidalen, och finansieras av Energimyndigheten (Nätverket för Vindbruk).

Bakgrund: De kommande fyra åren ska vindkraftsproduktionen byggas ut till det dubbla (prognos). Bristen på vindkrafttekniker kan riskera arbetsmiljön i framtiden då utbyggnaden ökar kraftigt. Kvalitet, säkerhet och ekonomi i projekten blir lidande då man tar in tillfällig personal från andra branscher och länder, vilket sker redan idag. För tillfället finns det 20 + 35 utbildningsplatser i Varberg + Strömsund. Det är svårt att locka sökande, trots säkert jobb och god ingångslön. Många som påbörjar utbildningen hoppar av – i år examineras endast 7 av 20 i Varberg. Samtidigt är behovet över 170 vindkrafttekniker/år de närmsta fem åren. (Vindkraftcentrum kartlägger arbetskraftsbehovet med jämna mellanrum, senast i: Fördjupad studie Drift och underhåll och PM rekryteringsbehov av vindkrafttekniker 2019–2023).

Vill medverka i projektet Marknadsföring av vindkrafttekniker? Mer info nedan!

  • Intervju och workshop med bransch, YH skolor och andra inom kompetens och utbildning som arbetar med vindkrafttekniker och studenter (nuvarande studenter, avhoppade och alumni):

Intervjuer genomförs digitalt i början av september och utgör senare underlag för en workshop som kommer att hållas i Uppsala i november. En sammanställning av ovanstående publiceras i mars 2020.  Intervjun skickas ut via epost, behandlas anonymt och tar ca 15–20 minuter att genomföra. Workshopen den 20 november i Uppsala pågår i cirka 4 timmar. Projektet står för omkostnader (resa, ev. logi och mat).

Givande diskussioner skall förhoppningsvis leda till nya insikter och fortsatt samverkan framåt. Vi hoppas på en bred uppslutning från branschen – er åsikt, kunskap och erfarenhet är av yttersta vikt för projektets resultat! Är du intresserad av att delta? Kontakta hanna.magnusson@svenskvindenergi senast den 31 augusti.

  • Marknadsföring via Instagram och Facebook:

Som gemensam marknadsföringsinsats har ett konto på Instagram och en sida på Facebook upprättats. Daniel Berggren, vindkrafttekniker på Vestas, är ambassadör och frontfigur för medierna och kommer på olika sätt att berätta om sin vardag. Medierna kommer också att användas för att sprida information och svara på eventuella kommentarer. Hjälp oss genom att använda hashtagen #blivindkrafttektiker och följ vårt konto ”@blivindkraftstekniker” (på Instagram) och sidan ”Bli Vindkrafttekniker” (på Facebook).

PS. Representation är viktigt – särskilt i sociala medier. Vi ser det som en självklarhet att sträva efter större mångfald inom energibranschen generellt och teknikeryrket specifikt. Tipsa oss gärna om personer i ditt nätverk som du tror skulle kunna passa som ambassadör.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta Hanna Magnusson (hanna.magnusson@svenskvindenergi.org) eller projektledare Annie Nyström (annie.nystrom@geo.uu.se). Läs mer om projektet på Vindkraftcentrums webbsida.